תקנון ותנאים

אין להעתיק, להוריד, לשמור למחשב, להעביר ולהפיץ את התכנים או לסחור בהם עם אדם אחר בכל צורה או אמצעי, כל עוד לא קיבלת אישור בכתב מיואל שמש לעשות כך.  קיום אחד מאלו מהווה הפרת זכויות יוצרים. 

השיעורים הם שיעורי וידאו, נועדו לצפייה בזמנו החופשי של התלמיד – ההתקדמות היא אינדיווידואלית ובקצב שבוחר התלמיד. 


הגבלת אחריות: יואל שמש לא אחראי על כל נזק אפשרי העלול להגרם מהשימוש בקורס, בתכני הקורס או בפלטפורמות הרישום והצפייה בקורס. השימוש הוא באחריות המשתמש בלבד. 


תוקף הקורסים: יואל שמש מתחייב למתן זמן שימוש סביר של 12 חודשים מיום הרכישה לכל מקרה בו יהיו שינויים בפיאנוסול.


החזר כספי: רכישה ניתן לבטל עד 30 יום מרכישת קורס ולקבל החזר כספי מלא. לא יינתן החזר כספי לאחר מכן.


הגבלת גיל: ההרשמה וההזמנה מעל גיל 18 בלבד, הרשמה של קטין תעשה באמצעות הורה \ אפוטרופוס, השגחתו ובאחריותו האישית. 


מדיניות אספקת המוצרים: כלל המוצרים באתר זה הינם שיעורי וידאו לצפייה ישירה. הגישה לשיעורים יסופקו מיד עם אישור התשלום.


אחריות המוצר: החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם מתוצאה משימוש בקורסים ובמידע שנרכשו באתר. במקרה של כאבים בזמן ו/או אחרי נגינה יש להתייעץ עם רופא לפני המשך הפעילות.


פרטיות: החברה תאחסן את פרטי המשתמש, הכולל כתובת, אימייל וטלפון – תוך שימוש באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים אלא לצרכי תפעול האתר והקורסים בלבד, ועל מנת לאפשר ביצוע הרכישה, תמיכה בקורסים ותמיכת משתמשים באתר.


מדיניות ביטול עסקה: ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע״א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ״א 1981.


מנוי ׳פרימיום׳: התמיכה במנוי ‘פרימיום’ מבוססת על התכתבויות בהודעות טקסט וצילומי וידאו בלבד ואינה כוללת תמיכה טלפונית ו/או מפגשים אישיים.  לצורך ההשתתפות במנוי ‘פרימיום’ וקבלת פידבק ומשימות תרגול, יבוצע שימוש בהודעות טקסט, בצילומי וידאו והקלטות שמע.  מנוי פרימיום מותנה בתשלום מנוי חודשי מתחדש למשך 3 חודשים מיום הרכישה או 6 חודשים מיום הרכישה. לאחר מכן יתחדש התשלום באופן אוטומאטי לתקופה זהה נוספת. יואל שמש יהיה רשאי להפסיק בכל עת ומכל סיבה שהיא את מנוי ה’פרימיום’ אליו נרשם הלקוח ולהשיב ללקוח את כספו עפ”י הזמן היחסי שחלף.


כתובת בית העסק: פיאנוסול – מושב מנוף 5, ד.נ. משגב, ישראל. 2018400


טלפון ליצירת קשר: 054-9779539